Årsmøde i JKF
 
 
Vamdrup Jagtforenings eneste deltager i årsmødet - bortset fra vores medlem af jægerråd og formanden skriver:

Årsmøde DJ Kolding den 15.1.20

Det er lidt ærgerligt at der ikke var mødt flere medlemmer op til mødet. Men vi der  deltog fik virkelig meget med hjem.
Formanden kom vidt omkring i sin beretning. Vi er her i år 2020 1501 medlemmer under jægerråd Kolding. Jægerrådet gør sig bestræbelser på at vise sig frem i nærmiljøet ved at deltage blandt andet på landbrugsmuseets årlige efterårsarrangement. Formanden vil desuden tage kontakt til jagttegnsunderviserne i Kolding Kommune og iværksætte pr-fremstød for kommende jægere.

 Der er foretaget reguleringer af duer, mårhunde og råger og apropos mårhunde var der til mødet indkaldt mårhunderegulator  J Bøgen fra Fole ved Haderslev. Vi fik en utrolig god introduktion til arbejdet med reguleringen af mårhundene. Han gennemgik diverse fældeformer, og hvordan og med hvad man skal fodre, hvilke kameratyper man kan anvende, hvilke tanker man må gøre sig om placering af fælder og camouflering. I øvrigt havde  han nogle flotte skind at fremvise. Han opfordrede til man gik sammen, så man var et hold til at forestå mårhunderegulering. Der ligger utroligt meget arbejde bag, hvis man skal have succes. NB husk altid at bruge handsker når man bakser med fælder. Mårhunde er meget agtpågivende dyr, der straks fornemmer, hvis der er noget der ikke er som det plejer.

Bent Juncker fortalte om arbejdet i  Grønt Råd, hvor kommunen p.t. arbejder med regulering af vandmasser i Kolding ådal. Forsøg med vildtvenlige  tiltag på de kommunale jagtarealer, har ingen gang på jorden.

Gunnar Bennedsen var på valg og han blev genvalgt som formand for DJ Kolding og Jens  Venø blev indstillet som  kandidat til hovedbestyrelsen og Poul Bundgård (kredsbetyrelsesformand i Kreds 4) indstillet som suppleant. Der er kredsmøde den 22.3 i Jels.

Aftenen sluttede med en svær nyser, nemlig en debat om den kommende struktur for jægerforbundet. Alle er enige om at ting tager tid og skal have tid. Debatten tages op igen på kredsmødet i kreds 4 den 22.3. Der har været afholdt tidligere møder og kredsens indvendinger er da blevet hørt, idet vi stadig står med jægerråd og kredse, men et forslag om at individuelle medlemmer af DJ kan have stemmeret på Jægerrådsmøder er ikke populært. Basis i Danmarks Jægerforbund er jagtforeningerne. Men den der ligger inde med løsningen på hvordan Danmarks Jægerforbund ud af  ca 200.000 jagttegnsløsere får 130.000 ind i folden, må gerne melde sig her og nu. Personligt tror jeg  ikke det sker ved en strukturændring.

 

Else Marie Jakobsen