Årsmøde i Danmarks Jægerforbund Kolding
 


Årsmøde i Danmarks Jægerforening Kolding

På det årlige møde i DJK gjorde formanden Gunnar Bennedsen først rede for jægerrådets arbejde i det forgangne år. Det drejede sig primært om den regulering, der foregår i samarbejde med kommunen og de afholdte jagter.
Hvad rågeregulering angår, er der i alt skudt 1194 unger i Kolding Kommune. I Vamdrup er der i Margrethelund skudt 309 og i Frederikkelund 322. Rågepokalen gik igen i år til Martin Lütjen (fra Vamdrup Jagtforening)der har nedlagt 196 unger.
Desuden blev den nystartede forening Mårhund Trekanten præsenteret (se https://www.maarhund.dk/ ).
D. 02/06 stiller Vamdrup Jagtforening vores skydebane til rådighed for en nyjægerdag under nyjægerafdelingen af DJ. Arrangementet har fået navnet ”Hunting Skills”, og både interesseforeninger og sponsorer vil være repræsenteret. Dorthe Frimann redegjorde for arrangementet, som man venter stort fremmøde til.
Derefter løftede Allan Jensen fra DJs strukturudvalg lidt af sløret for det arbejde der foregår hen imod at forny strukturen i DJ. Jens Venø Kjellerup fra hovedbestyrelsen var også mødt op, og der udspandt sig en livlig og konstruktiv debat om, hvad vi i Kolding gerne ser i den forbindelse.