Bukkepral 2017
 
 
Ca 20 jægere var mødt op til Vamdrup Jagtforenings bukkepral på en regnvåd tirsdag morgen. Egentlig ganske pænt, men det var lidt mere sparsomt med bukkene...
To jægere (Henrik Kragelund og Henrik Johansen havde medbragt deres ualmindeligt flotte bukke. Den ene en flot, høj 6-ender, og den anden en spændende abnorm buk.
Der skulle udpeges en vinder af en lille præmie mellem de to, og en dommerkomite fik virkelig noget at snakke om, men nåede dog frem til en enstemmig beslutning hvor de valgte Henrik Kragelunds 6-ender.