Flugtskydningsudvalget

 
 

Vamdrup Jagtforening har i mange år ejet flugtskydebanen på Hafdrupvej 8 (a), 6580 Vamdrup umiddelbart vest for Vamdrup. Banen er beliggende i naturskønne omgivelser nær ved Kongeåen, og det er ikke sjældent, at man foruden at træne sin skydefærdighed også kan se ænder og andet vildt.
Vamdrup Jagtforening ejer grunden.

For nogle år siden vedtog bestyrelsen at der skulle bygges en ny og moderne skydebane på det hidtidige anlæg

På Vamdrup skydebane har det i mange år været muligt for områdets jægere at træne deres skydefærdighed. Dette vil naturligvis fortsætte.
Vores skydebane vil også stadig fungere som et sted hvor omegnens jagttegnsaspiranter og deres lærere kan arbejde.
Vi er så heldige at den nye skydebane er udpeget af Danmarks Jægerforbund til at være en af de skydebaner, hvor de nye jagt-skydeprøver skal afholdes.

Med anlægget af den nye bane har der foruden denne funktion åbnet sig nye og spændende muligheder.

Udvalgets opgave er efter anlægget af den nye bane nu også at sikre, at Vamdrup Jagtforenings skydebane bliver en af Danmarks førende skydebaner inden for disciplinerne: Jagtskydning, Nordic Trap, OL-trap og Compak Sporting.

Flugtskydningsudvalget har ansvaret for driften af skydebanen herunder:

  • at styre økonomien ud fra det godkendte budget.

  • at vedligeholde anlægget så det kører optimalt og opleves som en succes af kunderne og medlemmerne af Vamdrup Jagtforening

  • at håndhæve de ordens- og brugsregler, der er fastsat for skydebanen og dens brugere. Klik her for se dem

  • At der til enhver tid kun bliver skudt inden for de tilladte tidspunkter jf. miljø- og politigodkendelse

Flugtskydningsudvalget arbejder ud fra et budget, der hvert år godkendes af bestyrelsen.

Vamdrup jagtforenings skydebane har sin egen hjemmeside, hvor man kan se mere om skydebanens åbningstider, stævner og meget mere.  Klik her for at komme til den.

 
  Hvis man vil vide mere kan man kontakte formanden for flugtskydningsudvalget
Søren Autrup på 61 27 10 01