Generalforsamling 2019
 
 
Vamdrup Jagtforening holder ordinær generalforsamling d. 05/03. Dagsorden iflg vedtægterne. Mere om det øvrige program for aftenen senere.