Den nye bane blev indviet

 

Følg arbejdet gennem de sidste 4 år ved at klikke her

 
Der var hejst store og små flag ved indvielsen. De kunne ses langt omkring. Læg mærke til den flotte udsmykning af væggen ud til parkeringspladsen
 

 
 

Der blev holdt taler af
Koldings borgmester
og af  forbundsformand
Claus Lind, som begge roste

foreningen for det frivillige
arbejde og de visioner, der
har skabt den. Forbundsformanden kom desuden  ind på den store
betydning, anlægget af nye skydebaner har for jagten
og jægernes troværdighed.

 
Vores egen formand takkede for de
smukke ord og rettede en tak til alle
der har medvirket til anlægget med
 støtte af enhver art. Samtidig gennemgik han den udvikling Vamdrup Jagtforenings skydebane har gennemgået siden grunden
blev købt for ca 40 år siden og frem til nu, hvor vi kan indvie den største skydebane under Danmarks Jægerforbund.
 
 
 

Selve indvielsesceremonien bestod i at borgmesteren og de to formænd skulle skyde hver en ballon ned. Ingen svigtede.

 

 

 

Derefter var der rundvisning på banen og en lille forfriskning.