Natur/ lovgivning

 

På siden jagtliv kan du finde stort set alle oplysninger, som
angår jagt og jægere

 

Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk Miljøundersøgelse

Dansk Ornitologisk Forening.

Dyrenes beskyttelse

Fødevarestyrelsen hvor man bl. a. kan finde regler for hvad der må transporteres mellem lande         

Hedeselskabet

 JURAPORT kan man søge
oplysning om alle love herunder også hele jagtloven

Jaglovgivning mv på vildt og jagt i Danmark 

 Kort og Matrikelstyrelsen

Kort over udbredelsen af skov i Danmark

 

Miljøbutikken, som styrer kort og jagtbestemmelser på fisketerritoriet

Miljøministeriet

Natura 2000

Naturklagenævnet

Netnatur

Oksbøl Statsskovdisrikt 

Om jagt og vildt i Danmark.Skov- og Naturstyrelsen.

OBS! Skovflåten! Ny hjemmeside om de små dyr.

Soltider /almanak

Vildt & Jagt i Danmark (biologi m.v.) online. Informations- og undervisningsmateriale til jægere.

Vildtudbyttestatistik

 

 Tilbage til startside