Nye regler for fællesjagter
 
 
 
Jægerrådet vedtog på mødet d. 20 - 11 nogle nye regler for afholdelse af fællesjagter:

 

1 Hund med på jagt. Gælder for jagterne i efteråret 2018 og frem:

1 Hvis en forening har 5 eller flere pladser på en jagt forpligter foreningen sig til, at en af de 5 medbringer hund.

2 Det oplyses til jagtlederen, hvem det er, mindst en uge før jagten.

3 Hvis ikke det er muligt, skal jagtlederen kunne råde over den ene af foreningens pladser og stille med en hundemand.

2 Priser på nedlagt vildt. Gælder fra nu:

  Alt andet vildt end rådyr kan medtages gratis af jægerne. Prisen for rådyr opretholdes.