Rågeregulering i Kolding Kommune
 

 

 

Det er Danmarks Jægerforbund Kolding, som står for salg af rågekort. Klik her!

 

Salg af rågekort i 2018

Datoerne for salg 201 bliver: d.16 og 23 april mellem 19 og 21 Kolding Jagtforenings klubhus på Eliassensvej.

OBS! Det er kun medlemmer i en af Koldings jagtforeninger, der kan løse rågekort.

 man skal medbringe jagttegn og gyldigt medlemsbevis fra en af kommunens jagtforeninger. Desuden skal våben, våbentilladelse/registreringsattest til det våben, man agter at benytte, medbringes.

Ved tilmeldingen betaler man 50 kr og får udleveret en reguleringstilladelse, som skal bæres under reguleringen og desuden en parole og en oversigt over de områder, hvor der må reguleres.

Man SKAL møde op en af de to aftener. Der kan IKKE bestilles kort via telefon


OBS!
Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i 2019.

Reguleringen foregår fra 01/05 – 15/06. Stederne der må reguleres og de særfredninger, der måtte gælde findes på DJ Koldings hjemmeside

http://www.jkfkolding.dk